Amputasjonen betyr både at en livsfase er slutt, men også at en helt ny livsfase begynner. Hos LFA kan du få hjelp til å finne svarene på slike spørsmål. Vi tilbyr informasjon her på nettsidene våre og samtaler gjennom likepersonsarbeidet vårt.
Landsforeningen For Amputerte består av medlemmer som sitter inne med en betydelig erfaring. Det er stor sannsynlighet for at flere av oss har søkt etter akkurat den samme hjelpen som du søker etter, og stilt seg de samme spørsmålene som du.
Årsmøter er en fast positiv begivenhet annethvert år. LFA sentralt har med dette gleden av å innkalle til landsforeningens årsmøte 2019. Årsmøtet blir avholdt 6 – 7. april 2019 på Quality Airport Hotell på Gardermoen.
Vårtur for LFA medlemmer med ledsager