SMERTER

Stumpsmerter

Smerter i stumpen etter en amputasjon er normalt. Smerter på grunn av trykkfølsomme punkter kan også forekomme, og det hender at det må gjøres tilpasninger av protesen eller i verste fall reoperasjon for å fjerne smerten.

 

Se forøvrig om stumpstell

FANTOMFØLELSE

Etter amputasjonen kan man for en kortere eller lengre periode oppleve det som om den amputerte delen av benet eller armen fortsatt er der. Det kan være kløe, følelse av å fryse, pirring, murring, o.l.

 

Dette kalles fantomfølelse.

FANTOMSMERTE

Noen har også større eller mindre smerter i den delen av armen eller benet som er fjernet. De kan ytre seg ganske forskjellig fra tilfelle til tilfelle.

 

Dette kalles fantomsmerter.

Varighet

De aller fleste opplever at fantomsmertene slipper i løpet av det første året, kanskje etter et par måneder. Det kan til å begynne med være vanskelig å skille mellom stump/arr-smerter og fantomsmerter. Men noen får kroniske, varige smerter

 

Varierende

Noen opplever at smertene varierer fra helt fraværende til "støt" eller "kniver". Hyppigheten og styrken kan variere etter omstendigheter, for eksempel kan smertene være verre en periode etter at protesen er tatt av etter bruk. Andre opplever variasjoner i forbindelse med aktiviteter, vær, humør, liggestilling, eller temperatur.

 

Disse typene kan være ganske intense, men de er også den typen det erfaringsmessig er størst håp om å finne midler mot. Det kan være ting man kan gjøre selv, slik som massasje, endre temperatur, sittestilling, dusjing eller et glass vin. Det finnes eksempler på de som har fått hjelp av medisiner (Largaktil, Neurontin o.l.) eller TNS-apparat eller akupunktur. Healing eller andre typer alternativ behandling kan også virke på enkelte.

 

Konstante

Som sagt kan fantomsmerter oppleves meget forskjellig, og det kan være vanskelig å beskrive. Men det kan virke som det finnes en annen "type" fantomsmerte som ligner mer på en konstant svie, pine, "tannpine" eller "brannsår". Denne typen synes ikke å variere så mye, og variasjoner i smerteopplevelsen kan skyldes at man har en kombinasjon av en konstant og en varierende faktor.

 

Vi kjenner pr. i dag ikke til noen behandling som synes å ha noen betydelig lindring på denne typen smerter, dessverre (konstant svie). Man bør være åpen for å prøve ulike metoder, men til slutt kan det bli et spørsmål om å lære seg å leve med dem, om å mestre smertene.

 

Forebygging

I dag vet de fleste kirurger at de skal lokalbedøve det lemmet som skal amputeres i minst ett døgn før amputasjonen, for det synes å være en sammenheng mellom smerteopplevelsen like før/under amputasjonen. De som amputerer på grunn av sirkulasjonssvikt eller kreft har derfor bedre prognoser for å unngå fantomsmerter etter amputasjonen enn de som mister et lem i en ulykke. I alle fall synes dette å ha en effekt den første tiden etter en amputasjon.

 

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.