Om oss

Om LFA

Landsforeningen for Amputerte (LFA) er for deg som har eller kommer til å bli amputert, og for deg som har noen nær deg som har amputert. Vi tilbyr informasjon om amputasjon og støtte på veien for deg som har amputert.
Hovedstyret
Hovedstyret blir valgt av årsmøtet, er landsforeningens høyeste myndighet mellom årsmøtene og er ansvarlig overfor årsmøtet. Hovedstyret jobber med de sakene som årsmøtet har vedtatt at de skal prioritere og er ansvarlig for budsjett og regnskap. Hovedstyret fører protokoller fra hovedstyremøtene.
Les mer om Hovedstyret
Vedtekter
Vedtekter til LFA - Landsforeningen for Amputerte
Les mer om Vedtekter
Handlingsplan
Hensikten med denne handlingsplanen er at Landsforeningen for Amputerte (LFA) sentralt og lokalt skal trekke i samme retning. En levende landsforening forutsetter lokalt engasjement, og lokallagene bør derfor utarbeide egne aktivitetsplaner på områder som er aktuelle i deres fylke/region og ut fra satsningsområdene i LFAs felles handlingsplan for 2016 – 2018.
Les mer om Handlingsplan
Likepersoner
Trenger du noen å snakke med? Da kan du kontakte en av våre likepersoner som har opplevd samme situasjon som deg for en prat. Enten du selv er / vil bli amputert, eller du står nær en som er i denne situasjonen, kan du kontakte en likeperson. Ektefeller, barn, foreldre eller andre som føler at de trenger å snakke med noen om dette, kan også benytte seg av dette tilbudet.
Les mer om Likepersoner
Styrer lokallag
LFA lokallagsstyrer
Les mer om Styrer lokallag