HANDLINGSPLAN

Landforeningen for Amputerte (LFA)

 

HANDLINGSPLAN 2012 - 2014

 

 

Hensikten med denne handlingsplanen er at Landsforeningen for Amputerte (LFA) sentralt og lokalt skal trekke i samme retning. En levende landsforening forutsetter lokalt engasjement, og lokallagene bør derfor utarbeide egne aktivitetsplaner på områder som er aktuelle i deres fylke og ut fra satsningsområdene i LFAs felles handlingsplan for 2012 – 2014.

 

Satsningsområder 2012 - 2014

 

Utvikling av arbeidsområdene i Landsforeningen for Amputerte (LFA) skal gjøres ved

 

 • gjenomføring av ulike opplæringstiltak i interessepolitisk og organisatorisk arbeid. Dette kan skje ved deltagelse på kurs og konferanser i blant annet NHFs regi.
 • gjennom å inspirere lokallagstillitsvalgte til deltagelse på kurs/konferanser i regi av NHF og LFA.
 • gjennom aktivt å utøve interessepolitisk påvirkning av sentrale og lokale beslutningsmyndigheter. Dette kan gjøres ved blant annet å ta aktivt del i ulike høringsprosesser på områder som vedrører våre målgrupper.

 

l:Økt kunnskap til å utøve interessepolitikk og ivareta LFAs organisatoriske arbeid sentralt og lokalt.

 

LFA skal drive et aktivt informasjonsarbeide, internt og eksternt

 

 • gjennom å spre informasjon om LFA til offentlige instanser
 • gjennom økt samarbeid og kontakt med den kommunale helsetjenesten
 • gjennom å utvikle medlemsbladet ” Amputasjonsforum”. Bladet skal bli et talerør for vår målgruppe; kvalitet og fire utgivelser pr. år er et realistisk mål som skal bestrebes gjennomført.
 • gjennom hyppigere utspill og aktiv deltagelse i høringer/interessepolitiske arbeid på områder som vedrører amputerte.
 • vedlikeholde og oppdatere LFAs egen hjemmeside

 

Mål: Gjøre LFA kjent og tilgjengelig.

 

Utvikling av likemannsarbeid

 

 • Det skal opprettes minst 1 fast kontaktperson på sykehus/rehab.institusjoner og ortopediske verksteder, som kjenner LFAs likemannsarbeid i sitt fylke. Det bør også opprettes gode kontakter innenfor kommunehelsetjensten.
 • gjennom oppsøkende virksomhet til behandlingsinstitusjoner lokalt
 • gjennom å arbeide for at det opprettes lokale tverrfaglige oppfølgingsgrupper for amputerte bestående av likemann (amputert), lege, fysioterapeut, ergoterapeut, ortopediingeniør og sosionom
 • drive aktivt likemannsarbeide lokalt.

 

Mål: Kunne tilby medlemmene hjelp med sine problemer på kort og lang sikt.

Hjelpe den enkelte amputerte.

 

 

Økonomi

 

 • LFA sentralt og lokalt skal kontinuerlig være aktive på å finne frem til ulike finansieringskilder til landsforeningens aktiviteter.
 • Det skal arbeides for stabile annonseinntekter.
 • Det skal knyttes kontakter med aktuelle samarbeidspartnere med hensyn til utstillerhonorarer osv. I all inntektsbringende virksomhet er det viktig for LFA å ha en bevisst holdning til de virkemidler som tas i bruk.

 

Mål: Å sikre LFA en trygg økonomi for å sikre drift og gjennomføre planlagte tiltak/aktiviteter lokalt og sentralt.

 

 

 

 

 

 

 

Mars 2012

 

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.