OM LFA OG VÅR VIRKSOMHET

LFA ble stiftet i 1996 og står tilsluttet Norges Handikap-forbund (NHF), som er en partipolitisk og religiøs uavhengig interesseorganisasjon. NHF bygger sitt arbeid på at alle mennesker er likeverdige og har de samme grunnleggende behov. LFA's tilslutning til NHF sikrer også alle de fordeler som et stort forbund gir.

 

Likemannsarbeid

Trenger du noen å snakke med? Da kan du kontakte en likemann (kvinne) som har opplevd samme situasjon som deg for en prat. Enten du selv er / vil bli amputert, eller du står nær en som er i denne situasjonen, kan du kontakte en likemann. Ektefeller, barn, foreldre eller andre som føler at de trenger å snakke med noen om dette, kan også benytte seg av dette tilbudet.

 

LFA sentralt og regionalt arrangerer:

 

 • Medlemsmøter
 • Kurs
 • Hyggelige samvær
 • Weekendsamlinger

Interessearbeid

LFA står i løpende kontakt med ortopediske verksteder, sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner for å fremme våre interesser, bl.a. til å starte gåskoler. Gjennom NHF har vi påvirkning like opp til trygdedirektøren.

Råd og veiledning til den amputerte

Både gjennom LFA og NHF kan du få nyttig informasjon om dine rettigheter i din nye livssituasjon.

 

Råd og veiledning til de nærmeste

LFA er oppmerksom på at en amputasjon også har følger for de vi omgås. Her er den informasjon som vi og våre nærmeste har erfart og kan gi, nyttig for det videre liv. Det er derfor en naturlig del av LFA sin virksomhet å besvare spørsmål og gi støtte til alle det angår.

 

Husk:

Om nødvendig er det viktig å påvirke og støtte den amputerte til å bli mest mulig selvhjulpen i det daglige liv.

 

Bli uavhengig i ny livssituasjon!

Uavhengig av sykdom eller ulykke er det å få amputert en kroppsdel en vesentlig endring i livssituasjonen. Amputasjonen betyr både at en livsfase er slutt, men også at en helt ny livsfase begynner. Da melder det seg mange spørsmål:

 

 • Kan jeg klare jobben?
 • Hva med fritidsaktiviteter
 • Kan jeg fortsette å sykle?
 • Mitt forhold til andre, familie og venner?
 • Hvordan ser en protese ut?
 • Hvem lager protesen?
 • Når får jeg protesen og kan jeg fungere med den?
 • Kan jeg kjøre bil/motorsykkel uansett amputasjon?
 • Hvordan steller man stumpen, stumpsokkene og protesen?
 • Hvordan skal jeg takle smerten?

 

Medlemsfordeler

I tillegg til andre fordeler som er nevnt i denne folderen, har NHF forhandlet frem diverse interessante avtaler:

 

 • Bensinavtale med Statoil (du får 35 øre avslag pr. liter på pumpepris)
 • Telenor gir 10% rabatt på telefonsamtaler til fasttelefon, mobil og til utlandet,
 • samt "superlørdag" dvs. ingen tellerskritt til fasttelefoner i Norge på lørdager!
 • ADSL-avtale med Telenor (du sparer kr. 240,- pr år)
 • Mobilavtale med NetCom (109/mnd, 0,79/min, 0,59/sms)
 • Rabatt på forsikring i Gjensidige NOR (10-14%)
 • Hotellavtale
 • NAF (Reduksjonen i årsavgiften betaler medlemskapet i LFA)
 • mm

 

Hvis du benytter deg av dette, kan medlemskapet betale seg mange ganger!

Se Medlemsfordeler i NHF for nærmere detaljer og bestilling!

 

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.