HOVEDSTYRE

Hovedstyret 2017 - 2019

Leder :

Franck Tore Larsen

Kirkealleen 3B

3470 Slemmestad

Tlf : 31 29 06 22

Mob : 908 22 175

e-post : franck-l@online.no

 

 

Nestleder :

Alvhild Kvamme Iversen

6084 Larsnes

Tlf : 70 02 81 90

Mob : 911 25 513

e-post : alvhild@breibandtilalle.no

 

Sekretær:

Odd Harald Kristoffersen

Brøstadveien 75

9311 Brøstadbotn

Mob. 936 23 892

e-post: odd.harald@dnett.no

 

 

 

 

Styremedlem :

Gisle Hagenes

Kyrkjesteinvegen 15

5357 Fjell

Tlf : 56 33 62 51

Mob : 906 65 642

e-post : gihage@online.no

 

Styremedlem:

Randi Inger Mellem

Rute 618

2200 Kongsvinger

Mobil: 916 39 145

e-post: rin-mel@online.no

Styremedlem:

Anne Johnsen

Skauveien 3

3060 Svelvik

Mob.: 990 18 902

e-post: ajohns2@online.no

 

 

 

 

 

 

Styremedlem:

Stine Therese Børstad

Sørfjordvegen 12,

5265 Yttere Arna

Mobil: 984 05 603

e-post: stine.th.borstad@gmail.com

 

 

 

 

 

1. Varamedlem

Aksel Laastad

Framigarden

5285 Bruvik

Telefon: 56 39 19 43

Mobil: 901 89 528

E-post: aksla119@online.no

 

 

 

 

2. Varamedlem

Inger Biseth

Grefsenkollen 14A

0490 Oslo

Mob. 951 64 011

e-post: ingerbis@online.no

© Copyright 2012. All Rights Reserved.