FORMÅLSPARAGRAF

 

Landsforeningen For Amputerte (LFA) har som formål å ivareta interessene for amputerte og pårørende. Dette gjøres ved påvirkning av beslutningstakere, som for eksempel at anskaffelse og tilpasning av protese fortsatt skal være kostnadsfritt. Vår virksomhet er basert på at en amputasjon ikke skal forandre behovet for å være i aktivitet og bevegelse. Gode rehabiliterings-muligheter og hjelpemidler skal være tilgjengelig, uansett hvor i landet du bor.

 

LFA arbeider for å skape helhetlig forståelse for amputertes behov. En riktig kombinasjon av behandling, rehabilitering, hjelpemidler og trygderettigheter er sentrale forhold som spiller inn. Som amputert har du rett til økonomisk støtte fra det offentlige. Stikkord her er transport, kompensasjon for økt kleslitasje, kjøp av bil og tilleggsutstyr m.m. Det lokale trygdekontor har plikt til å bistå deg for å finne fram til en helhetsløsning.

 

Hvis det blir behov for ombygging/utbedring av bolig, kan boligkontor/sosialkontor i kommunen gi opplysninger om Husbankens og kommunens regler.

 

Mål, produksjon og tilpasning av protese gjøres ved et ortopediteknisk servicesenter. Kostnadene ved produksjon og tilpasning av protesen dekkes av folketrygden. Dette gjelder også opplæring i bruk av protese samt nyanskaffelse, vedlikehold, og reparasjoner m.m.

 

LFA driver et holdningsskapende arbeid for å øke forståelsen for, og kunnskapen om, hva en amputasjon innebærer. Mange amputerte er ofte alene med sine spørsmål. Vi i LFA er ikke en samling av "eksperter" som utfører de tjenester det offentlige og helsepersonell skal utføre. Men vi arbeider, både sentralt og lokalt med å ivareta interessene til fordel for amputerte og deres nærmeste.

 

Likemannsarbeid

 

LFA driver likemannsarbeide. Tanken bak likemannsarbeidet er at Iike hjelper like. Kontakten bygger på bearbeidet erfaring når det gjelder konsekvensen av funksjonshemmingen. Dette gjelder så vel praktiske som følelsesmessige erfaringer, som andre kan dra nytte av for å tilpasse seg sin nye livssituasjon. Vi deler gjerne våre erfaringer med deg!

 

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.