LIKEMANNSARBEID

Trenger du noen å snakke med? Da kan du kontakte en likemann (kvinne) som har opplevd samme situasjon som deg for en prat. Enten du selv er / vil bli amputert, eller du står nær en som er i denne situasjonen, kan du kontakte en likemann. Ektefeller, barn, foreldre eller andre som føler at de trenger å snakke med noen om dette, kan også benytte seg av dette tilbudet.

 

Klikk i menyen til venstre, for å se hvem som er likemenn i ditt distrikt.

 

Til helsepersonell og andre offentlige behandlere:

Det anbefales at en fast pleier ved kirurgisk avdeling tar oppgaven med å tilby alle amputerte samtale med en likemann, og at denne gjør seg kjent med de likemennene (og kvinnene) som finnes i deres distrikt. Det er denne pleieren som vurderer hvilken likemann som egner seg til den aktuelle pasienten.

 

Vi oppfordrer også rehabiliteringsinstitusjoner, ortopediske verksteder, trygdekontorer, fysioterapauter, ergoterapauter og sosionomer til å bruke oss i planleggingen av rehabilitering, og som rådgivere og støttepersoner i kraft av erfaring. Hjelp amputerte med å få kontakt med oss!

 

Bruken av likemenn krever ikke medlemskap i LFA, og det er helt gratis!

 

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.