LFA MØRE OG ROMSDAL

Om LFA Møre og Romsdal

Hendelse 1

Hendelse 2

Tekst

Styresammensettning 2015- 2016

 

Leder og Sekretær

Alvhild Kvamme Iversen

6084 Larsnes

Mob.: 911 25 513

e-post: alvhild.iversen@gmail.com

 

 

Økonomiansvarlig:

Tora Sunde

Postboks 272

6401 Molde

Mob.: 91574749

e-post: torbjoin@online.no

 

Styremedlem:

Kjell Titlestad

6240 Ørskog

Mob.: 48175287

e-post:kjell.a.titlestad@gmail.com

 

Styremedlem:

Nils Cornelius Christie

Kirkebakken 16 C,

6413 Molde

92050459 mobil

nilcchri@online.no

 

Styremedlem:

Odd Aune

6040 Vigra

Tlf.: 70183366

Mob.: 91691924

e-post: oddaune@epost.no

 

1. Vara

Margot Kvasnes

R. P. Morks veg 17

6016 Ålesund

Tlf.: 70145734

Mob.: 92432076

 

Godkjende likemenn i LFA Møre og Romsdal pr mars 2014:

 

Tora Sunde (leggamputert)

Postboks 272, 6401 Molde

71251834 (p) 91574749 (m)

torbjoin@online.no

 

Alvhild Kvamme Iversen (låramputert)

6084 Larsnes

91125513 (m)

alvhild.iversen@gmail.com

 

Kjell Titlestad (leggamputert)

Solnørdalsvegen 48, 6240 Ørskog

48175287 (m)

kjarn@online.no

 

Nils Cornelius Christie (leggamputert)

Kirkebakken 16 C, 6413 Molde

92050459 (m)

nilcchri@online.no

 

 

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.