LFA OSLOFJORD VEST

Om LFA Oslofjord Vest

Oslofjord Vest er det nye navnett etter LFA BuskFold da Telemark ble lagt inn i lokallaget.

Dette har også sammenheng med at disse fylkene hører inn under NHF Oslofjord Vest sin region

Lokallaget Oslofjors Vest sitt nyvalgte styere for i 2014

 

Leder

Leif Larsen

Nygårdsveien 27 a

3214 Sandefjord

Mob.: 48 28 49 01

e-post: le-l2@online.n

 

 

 

Sekretær

Anne Johnsen

Skauveien 3

3060 Svelvik

Mob.: 990 18 902

e-post: ajohns2@online.no

 

 

 

Kasserer:

Ingoline Ingebretsen

Helleristningen 20 A

3038 Drammen

Mob.: 47 88 20 62

e-post: lineinge@online.no

 

 

Styremedlem

Franck Tore Larsen

Eikeleinstien 82

3472 Bødalen

Privat: 31 29 06 22

Mobil: 90 82 21 75

e-post: franck-l@online.no

 

 

 

 

Styremedlem

Birger Bermingrud

Røkebergveien 11 B

3320 Vestfossen

Mobil; 48 0343 08

e.post bb1@live.no

 

 

 

 

 

© Copyright 2012. All Rights Reserved.